DE VERENIGING

Doelstelling:

De vereniging Jan Paagman Sterrenwacht Asten stelt zich o.a. ten doel het populariseren van sterrenkunde.

Zij tracht dit doel te bereiken door diverse educatieve activiteiten te organiseren voor zowel eigen leden als voor publiek.

Clubavonden:

Iedere woensdag om 20:00 uur komen leden samen voor een clubavond. Het is primair een bijeenkomst voor en door de leden. Er worden discussies gevoerd over allerlei sterrenkundige onderwerpen en ervaringen worden gedeeld. Soms wordt een lezing gegeven of er wordt een videofilm vertoond. Tevens kan deze avond worden gebruikt voor het doen van waarnemingen door de aanwezige telescopen en aan leden die nog onvoldoende ervaring hebben wordt de mogelijkheid geboden om deze te leren bedienen.

Jeugdafdeling:

Op één vrijdagavond per maand komt onze jeugdafdeling “Galactica” bijeen van 19:00 – 20:30 uur.

Voor meer info zie de pagina “Jeugdgroep Galactica” van deze site.

Waarnemingsavonden:

Één vrijdagavond per maand is specifiek gereserveerd voor het doen van waarnemingen door de leden. Deze avond begint om 20:30 uur. Tevens is dit een speciale gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen op het gebied van waarnemen en fotograferen.

Excursie:

Eenmaal per jaar vindt een excursie plaats naar een locatie met een sterrenkundige achtergrond. Dit kan een andere sterrenwacht, planetarium of museum zijn in binnen- of buitenland. Vaak wordt dit dan gecombineerd met een bezoek aan een toeristische trekpleister in het te bezoeken gebied.

Lidmaatschap:

Volwassenen: € 25,00 / jaar
Kinderen t/m 16 jaar: €  12,50 / jaar


Overweegt u om lid te worden van onze vereniging, kom dan eens langs tijdens een van de openmiddagen, openavonden, clubavonden.

U kunt ook ons inschrijfformulier online invullen om lid te worden, er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Clubblad:

De sterrenwacht geeft ook driemaandelijks een digitaal clubblad uit, genaamd "De Interkomeet". Hierin worden leden op de hoogte gehouden van activiteiten binnen en buiten de vereniging en het bevat een beschrijving van de belangrijkste sterrenkundige hoogtepunten van het betreffende kwartaal.